Βιογραφικό / Bio

bio-5

Η Κωνσταντίνα Κόλλια γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, του Τ.Ε.Ι Αθηνών. Η κηροποιιία ξεκίνησε ως μια μορφή δημιουργικής ενασχόλησης.

Η δημιουργία των κεριών βασίζεται σε μία πρωτοποριακή τεχνική, γνωστή ως «Ζωγραφική με κερί». Η τεχνική αυτή έχει ως βάση τη δημιουργία σχεδίων εξ ολοκλήρου από κερί, χωρίς μετέπειτα παρεμβολή τεχνητού χρώματος στη διαδικασία μορφοποίησης τους.

Οι πασχαλινές λαμπάδες αποτελούνται από σχέδια και ζωγραφιές ακουαρέλας είτε άλλης τεχνικής ζωγραφικής, τα οποία ενσωματώνονται μέσα στο κερί της λαμπάδας.

’Εμπνευση για τα σχέδια της αποτελεί η καθημερινότητα.

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την κηροποιία, ενώ παράλληλα ασκεί και το επάγγελμα της Συντήρησης Έργων Τέχνης.

Από το 2004 μέχρι και σήμερα διατηρεί το εργαστήριό της στην Αθήνα.


Konstantina Kollia was born in 1985 in Athens.

She graduated from the department of Conservation of Art Works and Antiquities, of the Technological Educational Institute of Athens.

Working with candles started as a form of creative work.

The creation of candles is based on an innovative technique, known as «Painting with wax». This technique is based on creating designs entirely made of wax, without adding any artificial color in the molding process.

The Easter candles are composed of drawings and watercolor paintings, but also other drawing techniques, which are incorporated into the wax of the candle.

The designs inspiration comes from everyday life.

These last years, she is involved in the process of candle making, while exercising the profession of Fine Art Conservator.

From 2004 to this day, she works in her studio in Athens.

3 thoughts on “Βιογραφικό / Bio

  1. Συγχαρητήρια, αξιόλογα όλα ! Πολύ χαρηκά που υπάρχουν στην αγορά τόσο κομψές δημιουργίες !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: