Κάδρα / Small framed prints

Λίγες πληροφορίες…

Τα έργα που απεικονίζονται είναι ζωγραφική σε ακουαρέλα της Κωνσταντίνας Κόλλια.

Το κάθε ένα από αυτά είναι ανατυπωμένο σε συγκεκριμένα αντίτυπα αριθμημένα, με το γνήσιο της υπογραφής της.

Η απουσία πασπαρτού προσδίδει στα σχέδια το πλεονέκτημα της διαφάνειας και της ελαφρότητας συνδυασμένο με την ακρίβεια της ζωγραφικής δημιουργίας της.

Τα σχέδιά της πλαισιώνει με χειροποίητη κορνίζα αναδεικνύοντας τα φυσικά νερά του ξύλου.

Διαστάσεις: 32 x 23 x 4,5 εκ

Here‘s some information about our small framed prints…

The works shown are painted in watercolor by Konstantina Kollia.

Each one of these is reprinted in specific copies, with the authenticity of her signature.

The absence of passé partout gives the advantage of transparency and flimsiness to the projects, combined with her detailed painting creations.

Her small framed prints are solely handmade and bring out the natural wood grain.

Dimensions: 32 x 23 x 4,5 cm


Καδράκια Τετράγωνα / Squares Small Framed Prints 

Διαστάσεις: ύψος 17εκ., πλάτος 17εκ., πάχος 4,5εκ.

Dimensions: Height 17cm, Width  17cm, Thickness 4,5 cm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: