Κουτιά Λαμπάδας/Boxes Candles

  • Νο 1 Κουτί Λαμπάδας  (2 κομμάτια)

Κουτί λαμπάδας 2 κομμάτια από χαρτόνι στο οποίο απεικονίζεται μία λεπτομέρεια από το θέμα κάθε λαμπάδας.


  • Νο 2 Κουτί Λαμπάδας  (1 κομμάτι)

Κουτί λαμπάδας με εγκοπή στο πάνω μέρος στο οποίο απεικονίζεται μία λεπτομέρεια από το θέμα κάθε λαμπάδας.

%d bloggers like this: